prof. dr hab. inż.
Stanisław Bielecki

 
Stanisław Bielecki

ul. Stefanowskiego 4/10
90-924 Łódź
(042) 63 13 442
stanislaw.bielecki@p.lodz.pl

Nauka

Na początku moje zainteresowania naukowe dotyczyły analizy biopolimerów ściany komórkowej drożdży, a potem skupiłem się na badaniach nad drobnoustrojowymi enzymami litycznymi, depolimeryzującymi ściany żywych komórek różnych grup mikroorganizmów.

Obecnie głównymi kierunkami mojej działalności naukowej są: biokataliza stosowana, biotechnologia molekularna, molekularna inżynieria enzymów, biotechnologia przemysłowa, biokataliza w układach niekonwencjonalnych, enzymatyczna synteza oligosacharydów i biopolimerów, w tym bakteryjnej celulozy.

W ostatnim okresie wraz z zespołem opracowałem proces kierowanej biosyntezy celulozy bakteryjnej oraz jej chemicznej i biologicznej modyfikacji. Pozwoliło to na opracowanie metody wytwarzania materiałów opatrunkowych, siatek przepuklinowych, rurek i implantów z bakteryjnej celulozy. Przeprowadzone zostały badania kliniczne nad zastosowaniem mikrobiologicznej celulozy jako materiału opatrunkowego w leczeniu oparzeń, a obecnie trwają badania prekliniczne nad zastosowaniem tego materiału wewnątrzustrojowo jako siatki przepuklinowej bądź do wytwarzania różnego rodzaju implantów.

Badania nad mikrobiologiczną celulozą prowadzone są w skali wielkolaboratoryjnej i charakteryzują się zarówno podejściem inżynierskim jak i biologicznym, przy wykorzystaniu technik biologii molekularnej.

Badania nad mikrobiologiczną celulozą zwaną dzisiaj bionanocelulozą nabrały w ostatnich latach ściśle prokomercyjnego, wdrożeniowego charakteru i zostały uwieńczone sukcesem. W Instytucie Biochemii Technicznej stworzono pilotażową linię technologiczną, otrzymano certyfikaty dopuszczające opatrunki celulozowe o nazwie CelMat do stosowania. Wiedza know–how dotycząca technologii wytwarzania bionanocelulozy została sprzedana firmie Bowil Biotech Sp. z.o.o. z Władysławowa.

Prace nad biosyntezą bionanocelulozy nadal trwają i zakres ich jest stale rozszerzany. Zsekwencjonowano genom bakterii  Gluconoacetobacter xylinus E25  - producenta bionanocelulozy.  Badania –omiczne prowadzone przez zespół celulozowy instytutu mają za cel zintensyfikowanie procesu biosyntezy tego polimeru jak również uzyskanie nowych produktów do zastosowań np.  w medycynie.

O nowych rezultatach jak i nowych zastosowaniach mogą się Państwo dowiedzieć z załączonej prezentacji.

Improvements of Gluconacetobacter xylinus nanocellulose production process Improvements of Gluconacetobacter xylinus nanocellulose production process

Pragnę poinformować również o nowych osiągnięciach badawczych prowadzonych przez moich ścisłych współpracowników:

  • Struktura krystaliczna formy apo β-fruktofuranozydazy z Bifidobacteium longum i jej kompleks z fruktozą Struktura krystaliczna formy apo β-fruktofuranozydazy z Bifidobacteium longum i jej kompleks z fruktozą
  • Ważniejsze wyniki naukowe Ważniejsze wyniki naukowe
  • Biosynteza, oczyszczanie i charakterystyka β-fruktofuranozydazy z Bifidobacterium longum Biosynteza, oczyszczanie i charakterystyka β-fruktofuranozydazy z Bifidobacterium longum
  • Enzymatic biodiesel synthesis – Key factors affecting efficiency of the process Enzymatic biodiesel synthesis – Key factors affecting efficiency of the process
  • Bifidobakterie i stymulujące ich wzrost fruktany typu inuliny Bifidobakterie i stymulujące ich wzrost fruktany typu inuliny
  • β-fruktofuranozydaza – właściwości, struktura i zastosowanie β-fruktofuranozydaza – właściwości, struktura i zastosowanie
  • Improvements of Gluconacetobacter xylinus nanocellulose production process Improvements of Gluconacetobacter xylinus nanocellulose production process
Stanisław Bielecki

ul. Stefanowskiego 4/10
90-924 Łódź
(042) 63 13 442
stanislaw.bielecki@p.lodz.pl