prof. dr hab. inż.
Stanisław Bielecki

 
Stanisław Bielecki

ul. Stefanowskiego 4/10
90-924 Łódź
(042) 63 13 442
stanislaw.bielecki@p.lodz.pl

O mnie

Imię i nazwisko Stanisław Bielecki
Data urodzenia 9 listopada 1946 r.
Stan cywilny żonaty

Wykształcenie

Technikum Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego matura 1965
Wydział Chemii Spożywczej dyplom mgr inż 1970
Wydział Chemii Spożywczej doktorat 1978
Wydział Chemii Spożywczej habilitacja 1990
Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii tytuł naukowy 1999

Praca w Politechnice Łódzkiej, w Instytucie Biochemii Technicznej

asystent 1970 - 1972
starszy asystent 1972 - 1978
adiunkt 1978 - 1993
profesor nadzwyczajny 1993 - 2002
profesor zwyczajny od 2002

Funkcje akademickie

Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 1984, 1990
Członek Wydziałowej Komisji Programowej 1991 - 1993
Z-ca Dyrektora Instytutu Biochemii Technicznej ds. Naukowych 1992 - 1998
Prodziekan Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii 1993 - 1996
Dziekan Wydziału Chemii Spożywczej i Biotechnologii 1996 - 2002
Członek Senatu Politechniki Łódzkiej od 1996
Dyrektor Instytutu Biochemii Technicznej od 1998
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uczelni 2002 - 2008
Rektor Politechniki Łódzkiej 2008 - 2016

Inna aktywność

Przewodniczący Kosmisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2019-2020
Wiceprzewodniczący Kosmisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2016-2019
Członek Prezydium KRASP 2016-2020
Członek Rady Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA) 2016-2020
Członek The Bioeconomy Stakeholders Panel przy European Commission 2016-2018
Członek Rady Innowacji Województwa Łódzkiego - powołanie przez Marszałka Województwa Łódzkiego 2016
Członek Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Łódzkim  + Marku Jędraszewskim 2016-2019
Członek The Bioeconomy Panel przy European Commission 2013-2015
Członek Zespołu doradczego do spraw Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) od 2013
Wiceprzewodniczący KRASP 2012-2016
Członek The Scientific Advisory Board ERA - NET IB 2012
Członek Rady Naukowej Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN 2011 - 2014
Udział w pracach Zespołu Ekspertów ds. oceny wniosków dla II Konkursu w ramach Programu Lider (Narodowe Centrum  Badań i Rozwoju) 2010-2011
Ekspert "Bio-based Industries Initiative (BBI) - europejskie partnerstwo publiczno - prywatne (PPP) na rzecz bioprzemysłu"
Ekspert (przewodniczący) w pracach Zespołu Ekspertów dla programu LIDER (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)
Członek Advisory Group FP 7. Priority 2, Agriculture, Food, Biotechnology 2007-2009
Udział w pracach Zespołu Zadaniowego ds. rozpatrywania protestów od wyników oceny merytorycznej wniosków w ramach Działania 1.1, poddziałanie 1.1.2, działania 2.1 2.2 i 2.3 oraz odwołań od protestów rozpatrzonych negatywnie przez instytucje wdrażające w r 2007-2013
Członek Komitetu Nauk o Żywności PAN 2007 - 2010
Członek Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych 2007 - 2008
Członek zwyczajny Akademii Inżynierskiej w Polsce (AIP) 2007
Kierownik projektu: Towards an European Research Area in Industrial Biotechnology (ERA-IB) (ze strony polskiej) 2006 - 2011
Członek Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Infrastruktury Badawczej 2006 - 2009
Członek Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Rozwoju Biogospodarki (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 2006 - 2008
Członek Rady Naukowej Centrum Biologii Medycznej PAN 2004 - 2007
Współtwórca i Członek Polskiej Federacji Biotechnologii (PFB) 2004
Inicjator i koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Biotechnologii od 2004
Inicjator i Koordynator Centrum Doskonałości Biotechnologia Przemysłowa od 2004
Koordynator Centrum Zaawansowanych Technologii „BioTechMed” od 2004
Przewodniczący Komisji Biotechnologii przy Oddziale PAN w Łodzi 2003-2010
Przewodniczący Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN 2003 – 2008
Członek Zarządu Europejskiej Federacji Biotechnologii (EFB) 2001 - 2005
Członek Zarządu Głównego i Przewodniczący Sekcji Biotechnologii Polskiego Towarzystwa Biochemicznego od 1996
Członek Komitetu Naukowego European Section on Applied Biocatalysis od 1983
Członek Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności od 1978
Stanisław Bielecki

ul. Stefanowskiego 4/10
90-924 Łódź
(042) 63 13 442
stanislaw.bielecki@p.lodz.pl