prof. dr hab. inż.
Stanisław Bielecki

 
Stanisław Bielecki

ul. Stefanowskiego 4/10
90-924 Łódź
(042) 63 13 442
stanislaw.bielecki@p.lodz.pl

Grupa Robocza ds. GOZ

2021-03-08 10:06:27

Komitet Sterujący, składający się z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej powołał w dniu 19 grudnia 2019r  prof Stanisława  Bieleckiego na członka Grupy Roboczej ds. gospodarki o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady.

Stanisław Bielecki

ul. Stefanowskiego 4/10
90-924 Łódź
(042) 63 13 442
stanislaw.bielecki@p.lodz.pl