prof. dr hab. inż.
Stanisław Bielecki

 
Stanisław Bielecki

ul. Stefanowskiego 4/10
90-924 Łódź
(042) 63 13 442
stanislaw.bielecki@p.lodz.pl

Wypromowani doktorzy

Miller Ewa

 

Enzymy immobilizowane na syntetycznych polimerach i ich wykorzystanie w biosensorach”, 20/10/1995

 

www.binoz.p.lodz.pl/pl/ewa-miller

Bolek Radosław

 

„Fenolo-liaza tyrozynowa rekombinowanego szczepu E. coli i jej zastosowanie do syntezy L-dopy”, 18/12/1998

Somiari Richard

 

„Biocatalysis in Nonconventional Media Using Fungal ß-fructofuranosidase”, 29/09/1997

 

www.nature.com/naturejobs/science/articles/10.1038/nj7067-528a

 

www.linkedin.com/in/richard-somiari-phd-7821bb4

Kwiatos Natalia

 

"Engineering of a novel laccase from Fusarium oxysporum towards effective lignite biosolubilization", 09/04/2019

Jacek Paulina

 

"Molekularna kontrola ruchliwości szczepów z rodzaju Komagataeibacter i jej wpływ na strukturę błon celulozowych", 23/09/2019

Buchowiecka Alicja

 

„Enzymatyczna synteza oligosacharydów przez endo-beta-1,3 glukanazę Oerskovia xanthineolytica”, 02/07/1999

 

www.binoz.p.lodz.pl/pl/Alicja-Buchowiecka

Czaja Wojciech

 

„Biosynteza i właściwości celulozy bakteryjnej wytwarzanej w różnego typu bioreaktorach”, 25/02/2003,

Łącka Agata

 

„Modyfikacje alergenności mąki pszennej”, 30/09/2003

Wiktorowska-Jezierska Agnieszka

 

„Zmienność bakterii Acetobacter xylinum w procesie syntezy celulozy”, 20/12/2005

Korona Dagmara, Korona Bogusława

 

„Geny ksylanaz xyn6 i xynB Aspergillus niger IBT i ich ekspresja w Pichia pastoris z wykorzystaniem różnych sekwencji sygnałowych”, 19/12/2005

Bonar Emilia

 

„Zastosowanie technik proteomiki w celu identyfikacji zmian zachodzących w komórkach w odpowiedzi na czynniki środowiskowe”, 08/07/2008

 

www.zba.wbbib.uj.edu.pl/pracownicy

 

www.wbbib.uj.edu.pl/wydzial/pracownicy

Wojdowska Wioletta

 

„Biodegradacja węglowodorów próżniowej frakcji ropy naftowej”, 30/01/2007

Piasecka- Chudzik Katarzyna

 

„Immobilizowane preparaty fruktozylotransferazy z Aspergillus niger ŁOCK 0431 w syntezie fruktooligosacharydów”, 27/04/2010

Jędrzejczak- Krzepkowska Marzena

 

„Biosynteza i molekularna charakterystyka β-fruktofuranozydazy z Bifidobacterium longum KN29.1”, 27/04/2010

 

www.binoz.p.lodz.pl/pl/Marzena-Jedrzejczak-Krzepkowska

Peplińska- Kurzawa Marta

 

„Analiza genetyczna szczepów E25 i ATCC53582 Gluconacetobacter xylinus” 10/09/2013

Opęchowska Marzena

 

„Profile białek membranowych form Cel+ i Cel- Gluconacetobacter xylinus” 27/03/2012

Stanisław Bielecki

ul. Stefanowskiego 4/10
90-924 Łódź
(042) 63 13 442
stanislaw.bielecki@p.lodz.pl