prof. dr hab. inż.
Stanisław Bielecki

 
Stanisław Bielecki

ul. Stefanowskiego 4/10
90-924 Łódź
(042) 63 13 442
stanislaw.bielecki@p.lodz.pl

Nowości

Debata RADY GŁÓWNEJ NAUKI I SZKOLNCTWA WYŻSZEGO

2021-04-19 12:39:48

 W dniu 15 kwietnia 2021r prof. Stanisław Bielecki uczestniczył w Debacie  Rady Głównej  Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jego wpływu na rozwój …

Rada programowa IFE na Politechnice Łódzkiej

2021-03-08 11:04:20

Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż Krzystzof Jóźwik powołał w dniu 3 marca 2021r prof. Stanislawa Bieleckiego na Członka Honorowego Rady Programowej International Faculty of …

Grupa Robocza ds. GOZ

2021-03-08 10:06:27

Komitet Sterujący, składający się z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej powołał w dniu 19 grudnia 2019r  …

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

2019-09-10 08:40:56

Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP

Kongres Biogospodarka EBCL 2018

2018-10-01 13:40:05

- Członek Rady Programowej

- Koordynator i prowadzący sesję: Współpraca Międzynarodowa i Edukacja w Zakresie Biotechnologii”

IX Kongresu Technologii Chemicznej TECHEM 2018, Gdańsk, 03-07.09.2018

2018-10-01 13:31:59

Wykład plenarny pt.: "Modification of the manufacturing processand properties of bacterial nanocellulose" - 5 Sekcja BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA.

Odznaczenie Politechniki Gdańskiej

2018-09-21 09:51:26

Medal Pamiątkowy Politechniki Gdańskiej,

Uniwersytet Techniczny z Wyobraźnią i Przyszłością

Kopia artykułu z NewsLetter PŁ : "Międzynarodowa Agenda Badawcza powstanie w Łodzi"

2018-05-14 10:39:38

W Bionanoparku powstanie międzynarodowe, naukowe centrum doskonałości pod nazwą „International Center for Research on Innovative Bio-based Materials” (ICRI-BioM). Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznała w konkursie MAB PLUS finansowanie na utworzenie w Łodzi nowej jednostki.


Eksperci uznali złożony projekt za tak dobry, że FNP przyznała dofinansowanie bez względu na rozstrzygnięcie drugiego etapu konkursu Teaming for Excellence. Jest to zasługą zaangażowania w przygotowanie projektu dużego grona osób oraz jego wsparcie przez Politechnikę Łódzką i Instytut Maxa Plancka z Moguncji.


- Stworzenie w Łodzi instytucji badawczej o statucie Międzynarodowej Agendy Badawczej (MAB) oznacza przede wszystkim ściągnięcie do naszego miasta doskonałej kadry naukowej, światowych liderów w zakresie unikatowych, interdyscyplinarnych badań – podkreśla prof. Stanisław Bielecki, poprzedni rektor PŁ, inicjator wniosku MAB, jak i ogólnołódzkiego wniosku do konkursu Teaming for Excellence w ramach programu Horyzont 2020.


Powstanie Centrum ICRI-BioM sprzyjać będzie nie tylko rozwinięciu współpracy naukowej, ale także zaangażowaniu wybitnych naukowców ze świata, w wykłady dla studentów i doktorantów. To będzie również doskonałe miejsce dla praktyk studenckich i badań naukowych doktorantów, jak też potencjalne źródło ich finansowania.


- Obecnie trwają prace nad przyjęciem ostatecznej formy prawnej nowej instytucji. Zgodnie z regułami konkursu warunkiem realizacji grantu w pełnym wymiarze pięciu lat jest wyłonienie w drodze międzynarodowego konkursu pierwszego dyrektora, którego osiągnięcia naukowe są na poziomie zaawansowanych grantów Europejskiej Rady ds. Naukowych oraz wyposażenie laboratorium polimerowego w odpowiedni sprzęt – mówi prof. Piotr Paneth z PŁ, drugi wnioskodawca projektu ICRI-BioM (pierwszym jest były dyrektor Instytutu Maxa Plancka, prof. Klaus Muellen).


Kolejnym krokiem, który pozwoli jeszcze bardziej wzmocnić Centrum, jest przygotowanie skutecznej aplikacji do drugiego etapu konkursu Teaming for Excellence. To będzie wspólny wniosek łódzkich uczelni (PŁ, UŁ, UMed,) oraz CBMM PAN wraz z Instytutem Maxa Plancka, wspierany przez władze miasta i regionu. - Sukces odniesiony również w tym konkursie oznaczałby zwiększenie nakładów finansowych o kolejne 15 mln Euro, co pozwoliłoby na zapewnienie jeszcze lepszego startu nowej jednostce – mówi prof. Paneth.

NAGRODY

2018-04-04 11:31:03

1. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla PŁ, IBT za projekt pod nazwą: Proteza tchawicy z bionanocelulozy (Twórcy: S. Bielecki, M. Kołodziejczyk, K. Ludwicka, T. Pankiewicz, P. Rytczak)- Wa-wa marzec, 2018


2. XXIV Giełda Wynalazków SPWiR 22 marca 2018 Nagroda za osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017

Członek honorowy ESAB

2017-11-23 17:00:00

Członek honorowy Europejskiej Sekcji Biokatalizy Stosowanej (ESAB), od 23.11.2017

Współtwórca Bioeconomy Manifesto

2017-11-16 00:00:00

Współtwórca Bioeconomy Manifesto opracowanego w ramach The Bioeconomy Stakeholders Panel przy European Commission. Publiczne ogłoszenie Manifestu miało miejsce w dniu 16 listopada 2017 r, w Brukseli podczas Bioeconomy Week

Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego Kongresu Biogospodarki

2017-11-15 17:00:00

Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego Kongresu Biogospodarki, Łódź 2017 czytaj więcej >>

Kawaler Medalu Honorowego SPWiR

2017-11-10 10:10:00

Kawaler Medalu Honorowego Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira czytaj więcej >>

Członek Rady EUA

2017-11-05 10:13:00

Członek Rady Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA) 2016-2020

Wiceprzewodniczący KRASP

2016-10-10 09:00:00

Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich czytaj więcej >>


Stanisław Bielecki

ul. Stefanowskiego 4/10
90-924 Łódź
(042) 63 13 442
stanislaw.bielecki@p.lodz.pl